skip to Main Content

DEKRA i DEKRA AKADEMIE su nemački brendovi poznati širom sveta kao sinonim kvaliteta i pouzdanosti.

DEKRA je jedna od vodećih svetskih kompanija u oblasti pružanja ekspertskih usluga, kako privatnim tako i korporativnim klijentima u više od 50 zemalja širom sveta. Preko 28.000 zaposlenih širom sveta je posvećeno obezbeđivanju sigurnosti, kvaliteta i zaštiti životne sredine.

DEKRA Akademie – jedna od najvećih privatnih obrazovnih kompanija u Nemačkoj. Svake godine više od 100.000 ljudi se oslanja na najviši kvalitet obrazovanja i obuke u cilju ostvarenja profesionalnog uspeha. Na 150 lokacija širom Nemačke obezbeđuje se visoki kvalitet obuke s jedne strane i efikasnosti s druge strane. Zahvaljujući najsavremenijoj opremi za nastavu i učenje, odgovora se potrebama kupaca u svakodnevnim i profesionalnim prilikama. DEKRA Akademie je prisutna u oblasti realizacije treninga i u drugim zemljama, kao npr. Francuska, Italija, Grčka, Danska i Mađarska, i konstantno i dinamično se širi i na druga tržišta.

Projekat Ekspertska migracija u Srbiji sprovode DEKRA Akademie Kft. ogranak Novi Sad i Pro Sert doo koje pružaju specijalizovane usluge kreirane po modelu koji osigurava kvalitetan i transparentan proces.

DEKRA Akademie Kft. ogranak Kragujevac – Sprovodi jezičku i stručnu pripremu medicinskih radnika odgovarajućih profila online. Pruža logističku i specijalizovanu podršku kandidatima tokom čitavog projekta Ekspertska migracija.

Pro Sert doo Licencirana agencija za posredovanje u zapošljavanju, broj licence 022-02-00112/2021-24 izdata dana 10.06.2021. godine.

Back To Top