skip to Main Content

Kvalitetna priprema – ključ za polaganje nostrifikacionog ispita

Ti si medicinska sestra/tehničar i želiš da radiš u struci u Nemačkoj? Želiš brzo do nostrifikovane diplome? Šta je ključ za polaganje nostrifikacionog ispita?

Pročitaj pažljivo ovaj tekst i donesi pravu odluku.

Rad u oblasti medicinske sestre/tehničara u Nemačkoj podrazumeva više stvari od kojih izdvajamo – NOSTRIFIKOVANU DIPLOMU.

Nostrifikacija diplome, Anerkennung, je priznavanje diplome u inostranstvu. Ovo može biti dug i naporan proces (prikupljanje dokumentacije, prevod, ispit,…) ukoliko nemaš adekvatnu pripremu i podršku.

Znaš li kakva je priprema potrebna za polaganje nostrifikacionog ispita? 

Kvalitetna! Priprema koju vode stručnjaci sa iskustvom, koji stalno usavršavaju svoje veštine i prate trendove, priprema u moderno opremljenim kabinetima i sprovođenje prakse po nemačkim standardima.

Za nekoliko godina realizovanja priprema u sklopu Ekspertske migracije, više od 300 kandidata je položilo nostrifikacioni ispit. Iako su naši predavači su stručnjaci u svojim oblastima, oni stalno unapređuju svoja znanja i usavršavaju se.

Nedavno su naše centre posetili profesori iz Nemačke sa kojima uspešno sarađujemo više godina na projektu Ekspertska migracija. Najnoviji standardi i trendovi u nemačkoj medicini, individulani pristupi u lečenju i nezi pacijenata, literatura – samo su neki od aspekata koji su naši predavači prošli.

Kandidate pripremamo za rad u klinikama, rehabilitacionim centrima, staračkim domovima, ambulantnoj nezi na terenu. Potrebno je razumeti problem i naći najbolji način za pristupanje istom. Upravo zato i sami profesori učestvuju u simuliranim vežbama, stavljaju se u ulogu kako pacijenta, tako i medicinske sestre/tehničara.

Poseban naglasak tokom posete nemačkih kolega stavljen je na pripremu za polaganje nostrifikacionog ispita za pedijatrijske sestre.

Drugačija teorijska priprema, drugačija praksa, drugačija nega. Podsećamo da je već druga grupa pedijatrijskih sestara nostrifikovala svoju diplomu kao Gesundheit und Kinderkrankenpfleger, što im omogućava da rade u struci.

Naši predavači su prolazili sve faze rada, od prijema pacijenta i analize dokumentacije, do samog zbrinjavanja pacijenata.

Na ovaj način kandidati Ekspertske migracije stiču znanja i veštine koje su im potrebne ne samo za polaganje ispita, već i za samostalni rad u struci.

Želiš li da živiš u Nemačkoj i radiš u struci kao medicinska sestra?

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top