skip to Main Content

Ekspertska migracija je projekat nemačke firme DEKRA i predstavlja pripremu medicinskih sestara i tehničara za rad u klinikama, centrima za rehabilitaciju i staračkim domovima u Nemačkoj.

Ekspertska migracija kombinuje model zapošljavanja i obuke. Zapošljavanje kroz sticanje kvalifikacija podrazumeva jezičku i profesionalnu pripremu već kvalifikovanih (sa diplomom) medicinskih sestara i tehničara u svojoj zemlji (Srbiji).

Kao jedan od prvih i najvećih projekata migracije medicinskih radnika nudimo sigurnost i uglednost – za naše kandidate i za naše poslodavce. Više od 600 kandidata se trenutno nalazi u procesu obuke, dok više od 700 medicinskih sestara i tehničara iz Srbije već živi i radi u Nemačkoj.

Uslovi za uključivanje u Projekat:

  • Zvanje medicinska sestra/tehničar ili pedijatrijska sestra/tehničar
  • Položen državni ispit ili započet pripravnički staž
  • Motivisanost za uključivanje u Projekat

Benefiti za kandidate:

Besplatna obuka nemačkog jezika do nivoa B2 Pflege

Obuka se organizuje svakog radnog dana po 3,5 sati dnevno (dva bloka po 1,5 sati nastave, uz pola sata pauze). Kako mnogi od naših kandidata rade smenski, obuku jezika organizujemo prema njihovim potrebama: ujutru, u podne, uveče. Na taj način moguće je imati redovan posao i biti redovan na časovima nemačkog jezika.

Učenje nemačkog jezika traje 12 meseci, uz 3 nedelje pauze tokom leta i 10 dana tokom zime. Naši profesori nemačkog jezika su licencirani ispitivači i kontinuirano se usavršavaju u skladu sa trendovima i zahtevima nemačkog medicinskog sistema.

Kandidati polažu Deutsch TELC B1 i B1-B2 Pflege ispit u saradnji sa licenciranim TELC ispitnim centrima.

Besplatna priprema za polaganje nostrifikacionog ispita

U okviru projekta Ekspertska migracija pruža se sva neophodna pomoć i podrška prilikom nostrifikacije diplome:

  • Prikupljanje dokumentacije neophodne za započinjanje procesa nostrifikacije
  • Obezbeđenje registrovanog sudskog tumača za nemački jezik
  • Sprovođenje stručne pripremne nastave za polaganje nostrifikacionog ispita

Nastavu održavaju stručnjaci iz oblasti medicine sa višegodišnjim iskustvom u edukaciji medicinskih sestara i tehničara. Stručna pripremna nastava održava se nakon završene obuke nemačkog jezika B2 Pflege nivoa, 3 puta nedeljno 2-3 meseca. Kao i kod obuke nemačkog jezika, postoji više termina u toku dana.

Siguran posao kod jednog od više od 115 poslodavaca u Nemačkoj

Ekspertska migracija pokriva sve faze zapošljavanja, od pripreme idealnog CV-a, preko priprema za intervju sa poslodavcima, potpisivanja ugovora, apliciranja za vizu i sam odlazak kod poslodavca.

Intervjui se obavljaju u Srbiji, a ukoliko se obe strane usaglase (i kandidat i poslodavac) potpisuje se ugovor. Prednost ovog Projekta je u tome što je moguće upoznati poslodavca pre samog odlaska, a potpisani ugovor garantuje sigurnost i dogovorene uslove rada.

Budi deo uspešne priče, obezbedi sebi najbolje. Prijavi se i naši koordinatori će te uskoro kontaktirati

U skladu sa važećim propisima u zemljama učesnicama Projekta, posredovanje u zapošljavanju se obavlja bez uzimanja provizije od nezaposlenog, odnosno besplatno je za kandidate Projekta.

Back To Top