skip to Main Content

Pedijatrijske sestre – nostrifikacija diplome i posao u Nemačkoj

Pedijatrijske sestre nas često pitaju da li je moguća nostrifikacija diplome za njih i kako izgleda posao u Nemačkoj. Da li mogu raditi u klinici, da li je iskustvo neophodno, da li se tretiraju kao medicinske sestre opšteg smera, samo su neka od često postavljenih pitanja.

Krenućemo od samog početka, prijave za obuku. Jedan od formalnih uslova za prijavu jeste diploma medicinske škole opšteg, ginekološko akušerskog ili pedijatrijskog smera. Drugi uslov je položen državni ispit ili započet pripravnički staž.

Pedijatrijske sestre prolaze istu obuku nemačkog jezika zaključno sa nivoom B2 Pflege, kao i svi kandidati projekta.

Razlika je u pripremi za polaganje nostrifikacionog ispita.

Pripreme se dešavaju u trening centrima u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu. Pripreme obuhvataju teorijski i praktični deo po standardima koji se primenjuju u Nemačkoj. Pripreme vode lekari i edukatori, iskusni predavači u edukaciji medicinskih sestara. Te pripreme traju 2 do 3 meseca. Deo stručne pripreme je isti kao i za opšti smer, ali bazira se više bolestima karakterističnim za decu i negu deteta.

Nostrifikacija diplome radi se u Nemačkoj. Ovde se vidi koliko je i jezička i stručna priprema važna. Polaže se na nemačkom jeziku, po nemačkim standarima. Evo šta kaže jedna od naših kandidatkinja: “Bilo je zanimljivo, naporno i mislim da nam je najviše značilo što se jezika tiče. Opustili smo se i pričali smo, a da nismo toliko razmišljali o gramatici.” Kaže još da joj je priprema u Srbiji mnogo značila i da nije moguće da se nauči sve čak i u samoj Nemačkoj. “Priprema u Srbiji je bila ono što mi je nedostajalo. Ništa van toga na ispitu nije bilo. Pomoglo mi je da steknem samopouzdanje i položim ispit.

Šta je najbolji deo?

Pedijatrijske sestre nostrifikuju diplome upravo kao pedijatrijske sestre.

Pedijatrijske sestre se pripremaju ne samo za polaganje nostrifikacionog ispita, već i osposobljavanju za posao, odnosno rad u Nemačkoj. Imaju mogućnost da biraju posao u Nemačkoj kod jednog od više od 70 poslodavaca sa kojima DEKRA sarađuje. Mogu raditi u struci, na klinici kao pedijatrijske sestre, ali, mogu raditi i kao opšti smer u klinici ili staračkom domu. Iskustvo može biti prednost, ali najbitnije stvari su dobro znanje nemačkog jezika i nostrifikovana diploma.

Nove grupe kreću u oktobru, zauzmite svoje mesto na vreme. Prijavite se!

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top