skip to Main Content

U cilju potpune zaštite ličnih i svih ostalih podataka naših korisnika, partnera, polaznika, naručioca i svih ostalih (trećih) lica koja pristupaju ovom sajtu i/ili lično dođu u kontakt sa nama i/ili našim partnerima, i/ili u slučaju kada firme DEKRA Akademie Kft. ogranak Kragujevac i Pro Sert doo (u daljem tekstu Expert Migration group), isključivo uz prethodno pribavljenu dozvolu vlasnika podataka, iste prosleđuje partnerima i/ili trećim licima, Expert Migration group izjavljuje da se isti prikupljaju, čuvaju, obrađuju i/ili prosleđuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni Glasnik RS br. 97/08, 104/09 – dr. zakon 68/2012 – odluka US i 107/2012), kao i u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) Evropske unije

Lični podaci koje Expert Migration group prikuplja i obrađuje:

 • Ime i prezime, datum rođenja, mesto rođenja, podaci za kontakt, kvalifikacije (obrazovanje, edukacije, reference), dokumenti koji dokazuju identitet, pravo na rad i svi drugi podaci koji su navedeni u / ili priloženi biografiji i/ili ugovorima zaključenim sa Expert Migration group
 • U slučaju da se prijavite koristeći Vaš profil ili nalog na društvenim mrežama: podatke Vašeg profila
 • U slučaju da nas kontaktirate – možda ćemo sačuvati zapis o toj korespondenciji
 • Možemo potencijalno prikupljati podatke o Vašim posetama našim mrežnim stranicama
 • U slučaju da nam pošaljete fotografije i/ili video zapise Vaše prisutnosti na obukama ili sličnim događajima

 

Svrha prikupljanja i obrade ličnih podataka:

Expert Migration group prikuplja i obrađuje lične podatke:

 • Da Vam pruži usluge koje od nas očekujete. Traženje  obuke/posla/ustupanja/saradnje o kojima se informišete i na koje  se prijavljujete. Pomoć kod osposobljavanja, razvoja karijere i napredovanja. Ovo uključuje slanje Vaše biografije potencijalnim poslodavcima i/ili partnerima na razmatranje i obaveštavanje o mogućnostima rada ili saradnje putem elektronske pošte, telefona, pošte i/ili drugih komunikacijskih metoda
 • Kod ispunjavanje pravnih, zakonskih i regulatornih obaveza
 • Vaše lične podatke možemo takođe obraditi radi unapređivanja sigurnosti i zaštite ljudi, prostora, sistema i opreme, za praćenje usklađenosti s internim politikama i postupcima, za upravljanje komunikacijskim i ostalim platformama koje koristi Expert Migration group, te kod ispitivanja i odgovaranja na primedbe

 

Niste obavezni da nam date Vaše lične podatke, no ukoliko ih nemamo – vrlo često će biti nemoguće ostvariti poslovnu saradnju, te nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo zahtevane usluge.

U slučaju da se odlučite da nam date Vaše lične podatke, činite to isključivo dobrovoljno.

 

Obrađivanje ličnih podataka bez ljudskog posredovanja  

Ponekad obrađujemo Vaše lične podatke bez ljudskog posredovanja. Expert Migration group može koristiti sisteme obrade i automatizovano donositi odluke (profilisanje) kako bi poslovnim klijentima te Vama pružili adekvatnu uslugu.

 

Rok čuvanja ličnih podataka

Expert Migration group pohranjuje i čuva Vaše lične podatke u roku od 2 godine. U slučaju da  ste uspešno pronašli posao preko naših partnera, Expert Migration group će morati duže zadržati Vaše lične podatke kako bi udovoljio važećim pravnim i ugovornim obavezama.

 

Prenošenje ličnih podataka trećim licima

Ponekad je neophodno da otkrijemo Vaše lične podatke trećim licima kako bi ispunili ranije navedene obaveze. To činimo u slučajevima ili prema:

 • Dobavljačima. Možemo npr. uključiti dobavljača da za nas obavlja administrativne ili operativne poslove kako bi unapredili odnos s Vama. Dobavljač(i) će biti vezani ugovornim i zakonskim obavezama u svrhu zaštite poverljivosti Vaših ličnih podataka te će imati pristup samo Vašim ličnim podacima za potrebe obavljanja njihovih funkcija.
 • Partnerima u i/ili van Republike Srbije  gde ste pokazali interes za prilike koje nudi tržište ili ukoliko Expert Migration group prepozna da posedujete određene veštine potrebne ili korisne na tom tržištu. Oni su obavezani ugovornim i drugim obavezama o poverljivosti u odnosu na Vaše lične podatke.
 • Svim državnim organima ako utvrdimo da smo zakonski obavezni odnosno ovlašćteni tako da postupimo ili ukoliko bi to bilo razumno učiniti.

 

Vaša prava

 • Pravo na pristup i dobijanje kopije Vaših ličnih podataka koji se obrađuju.

Imate pravo tražiti potvrdu da li obrađujemo bilo koji od Vaših ličnih podataka. U slučaju kada obrađujemo Vaše lične podatke, možete ostvariti pristup Vašim ličnim podacima i određenim informacijama o tome kako ih obrađujemo. U određenim slučajevima možete zatražiti da vam pošaljemo kopiju Vaših podataka u elektronskom obliku. Isto možete zatražiti putem adrese elektronske pošte:

aleksandra.talic@dekra.com

 • Pravo na ispravku Vaših ličnih podataka.

Ukoliko dokažete da lični podaci koje posedujemo o Vama nisu tačni, možete zatražiti ispravku netačnih ličnih podataka putem sledeće adrese elektronske pošte: aleksandra.talic@dekra.com

 • Pravo na brisanje.

U određenim okolnostima imate pravo zatražiti da ograničimo obradu Vaših ličnih podataka i / ili brisanje ličnih podataka koji se na Vas odnose. Zahtev za brisanje ličnih podataka koji se na Vas odnose možete podneti u bilo kom trenutku, a Expert Migration group će proceniti da li Vaš zahtev za brisanje treba odobriti. Pravo na brisanje uslovljeno je zakonskim pravima ili obavezama koje možda moramo poštovati radi zadržavanja podataka. Zahtev za brisanje ličnih podataka možete zatražiti putem adrese elektronske pošte: aleksandra.talic@dekra.com

 • Pravo na prigovor.

Ukoliko smatrate da su Vaša prava prekršena imate pravo na prigovor.

U svrhu ostvarivanja Vaših prava, prijavite se na elektronsku poštu na sledeću adresu: jelena.milanovic@dekra.com

Ukoliko nam se obratite elektronskom poštom u svrhu ostvarivanja Vaših prava, Expert Migration group može zatražiti identifikaciju pre postupanja po Vašem zahtevu.

 

Nivo zaštite ličnih podataka u Expert Migration group sistemu

Expert Migration group štiti Vaše lične podatke nasavremenijim IT tehnologijama, te sistemima fizičke zaštite. Svi Expert Migration group zaposleni postupaju u skladu s internim protokolima, procedurama, ovom Politikom privatnosti i zakonom, a sve u svrhu osiguravanja Vaše privatnosti i onemogućavanja potencijalne zloupotrebe iste.

 

Kontakt

Ukoliko imate pitanja u vezi ove Politike privatnosti ili biste želeli dodatna obaveštenja o načinu zaštite i želite da kontaktirate Expert Migration group, molimo Vas pošaljite nam Vaša pitanja/zahteve na sledeću adresu elektronske pošte: aleksandra.talic@dekra.com ili nas kontaktirajte putem sledećih telefona: +381 64 6470 961 ili lično na adresi: Dr Ilije Kolovića 3a, 34000 Kragujevac.

Imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti ispred Pro Sert doo Kragujevac je Ana Šovljanski, kontakt ana.sovljanski@dekra.com

Back To Top