skip to Main Content

Subotica: DEKRA pokreće centar za pripremu medicinskih sestara za odlazak u Nemačku

Projekat Ekspertska migracija se širi po Vojvodini. Novi DEKRA centar za pripremu medicinskih sestara/tehničara se otvara u vašem gradu – Subotici.

Ekspertska migracija je projekat nemačke firme DEKRA i predstavlja pripremu medicinskih sestara i tehničara za rad u klinikama, centrima za rehabilitaciju i staračkim domovima u Nemačkoj.

Prednost projekta Ekspertska migracije je u tome da medicinske sestre/tehničari od prvog radnog dana počinju da rade kao priznate medicinske sestre, a ne negovateljice.

Besplatna obuka nemačkog jezika do nivoa B2 Pflege u Subotici

Obuka se organizuje svakog radnog dana po 3,5 sati dnevno (dva bloka po 1,5 sati nastave, uz pola sata pauze). Kako mnogi od naših kandidata rade smenski, obuku jezika organizujemo prema njihovim potrebama: ujutru, u podne, uveče. Na taj način moguće je imati redovan posao i biti redovan na časovima nemačkog jezika.

Besplatna priprema za polaganje nostrifikacionog ispita u Subotici i Novom Sadu

U okviru projekta Ekspertska migracija pruža se sva neophodna pomoć i podrška prilikom nostrifikacije diplome:

  • Prikupljanje dokumentacije neophodne za započinjanje procesa nostrifikacije
  • Obezbeđenje registrovanog sudskog tumača za nemački jezik
  • Sprovođenje stručne pripremne nastave (teorijske i praktične) za polaganje nostrifikacionog ispita

Siguran posao kod jednog od više od 70 poslodavaca u Nemačkoj

Ekspertska migracija pokriva sve faze zapošljavanja, od pripreme idealnog CV-a, preko priprema za intervju sa poslodavcima, potpisivanja ugovora, apliciranja za vizu i sam odlazak kod poslodavca.

Intervjui se obavljaju u Srbiji, a ukoliko se obe strane usaglase (i kandidat i poslodavac) potpisuje se ugovor. Prednost ovog Projekta je u tome što je moguće upoznati poslodavca pre samog odlaska, a potpisani ugovor garantuje sigurnost i dogovorene uslove rada.

Uslovi za uključivanje u Projekat:

  • Medicinska sestra/tehničar opšteg, ginekološko-akušerskog ili pedijatrijskog smera
  • Završena Visoka škola strukovnih studija – Strukovna medicinska sestra (nije potrebno prethodna srednja medicinska škola)
  • Fakultet zdravstvene nege (nije potrebno prethodna srednja medicinska škola)
  • Položen državni ispit ili započet pripravnički staž
  • Motivisanost za uključivanje u Projekat

Budi deo uspešne priče, obezbedi sebi najbolje. Prijavi se i naši koordinatori će te uskoro kontaktirati

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top